Θέμα: Πρόσκληση στην Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs – “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

Η παρούσα ανακοίνωση προσκαλεί εταίρους και ενδιαφερόμενους στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs, με θέμα “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.
Ο Δήμος Φούρνων αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας και ανάδειξης της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με έμφαση στην αρχαιολογική έρευνα και τον τουρισμό. Μέσω συνεργειών με εξωτερικούς εταίρους, ο Δήμος εξερευνά και προωθεί τα πλούτη των υποβρύχιων αρχαιολογικών ευρημάτων της περιοχής.
Οι προσπάθειες αυτές ενισχύονται από τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής υποδομής, με στόχο την ανάδειξη των Φούρνων ως προορισμό κατάδυσης.
Μέσα από τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Υπηρεσία Πολιτισμού, ο Δήμος αναπτύσσει πρωτοποριακές προσεγγίσεις για τη διαφύλαξη και προβολή του πολιτιστικού κληρονομήματος του.
Τέλος, η ημερίδα αποτελεί πλατφόρμα ενημέρωσης και δικτύωσης για τον Δήμο, προσδιορίζοντας προτεραιότητες και στρατηγικές για το μέλλον της περιοχής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Πρόσκληση 9ης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emaίl:dίmarxos@fourni.gov.gr) η και τηλεφωνικά, την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα