Καθαριότητα

Η καθαριότητα και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της νήσου κατέχουν θέση προτεραιότητας για την διοίκηση του Δήμου Φούρνων Κορσεών. Βασικό μέλημα είναι η μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στις θάλασσές μας, όπου και φυλάσσονται μνημεία ανυπολόγιστης ιστορικής σημασίας από κάθε περίοδο της Ελληνικής ιστορίας.

Το έργο των απορριμματοφόρων που διαθέτει ο δήμος μας, αν και σημαντικό, δεν αρκεί για να καλύψει τις σημερινές ανάγκες των πολιτών. Με αυτή τη σκέψη την χρονιά 2022-2023 θέσαμε σε εφαρμογή πρόγραμμα ανακύκλωσης, στοχεύοντας στην εκπλήρωση του χρέους μας απέναντι στην τεράστιας αξίας πολιτισμική μας κληρονομιά.

Ανακύκλωση στον Δήμο Φούρνων Κορσεών

Ανακύκλωση είναι η μέθοδος μέσω της οποίας, αντί για την χρήση νέων πρώτων υλών, επαναχρησιμοποιούνται ήδη υπάρχουσες. Έτσι μειώνεται η ποσότητα απορριμμάτων, ελαχιστοποιώντας την οικολογική καταστροφή που αυτά προκαλούν, αλλά επίσης μειώνεται και η ανάγκη για νέα υλικά. Επομένως η ανακύκλωση αποτελεί το κύριο όπλο ενάντια της κλιματικής αλλαγής και το κύριο μέσο εξοικονόμησης πόρων.

Με μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη ο Δήμος ξεκινά αυτή την επιχείρηση, αλλά οι σοβαρές ελλείψεις σε πόρους και προσωπικό δεν του επιτρέπουν να την ολοκληρώσει μόνος του. Χρειάζεται ο κάθε ένας από εμάς να σταθεί συμπαραστάτης σε αυτό το έργο, καθώς μόνο με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του προγράμματος ανακύκλωσης του δήμου μας και έτσι να εξασφαλιστεί η υγιεία του εκπληκτικού φυσικού περιβάλλοντος που καθημερινά ως κάτοικοι θαυμάζουμε.