Δημοτικοί Σύμβουλοι Για το Έτος 2024

Σκλάβου Αργυρούλα

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
2. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
3. ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΔΑΜ
5. ΣΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΓΛΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
7. ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΜΥΤΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΜΥΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημοτικοί Σύμβουλοι Για τα Έτη 2019-2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΔΑΜ
2. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
3. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
4. ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΜΥΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
7. ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΥΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
10. ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
12. ΚΑΡΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ