Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών - Φούρνων Κορσεών & Θύμαινας

Το Κ.Ε.Π Φούρνων Κορσεών (Εντός του Δημαρχείου) λειτουργεί με πρωινό και μόνο ωράριο, ήτοι από Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:30 έως και 15:30, με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 08:30 έως 14:30.

«Παράρτημα Κ.Ε.Π. λειτουργεί και στη Νήσο Θύμαινα του Δήμου μας. Η υπάλληλος του ΚΕΠ Θύμαινας απασχολείται κάποιες ημέρες της εβδομάδας και στο ΚΕΠ των Φούρνων λόγω αυξημένων  αναγκών του Δήμου μας. Οι ώρες λειτουργίες είναι Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:30 έως και 15:30, με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 08:30 έως 14:30

Στα ΚΕΠ ο πολίτης μπορεί:

  • να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
  • να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητος του Δήμου Αθηναίων καθώς και του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Οι πιο δημοφιλείς διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

ΚΕΠ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ & ΚΕΠ ΘΥΜΑΙΝΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας για θέματα που αφορούν το ΚΕΠ και τις συναλλαγές σας με τις δημόσιες υπηρεσίες.