Πρόσκληση 8ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη 8η τακτική μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 06η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα