Πρόσκληση 6ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη 6η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη 06η του μηνάς Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», ως ισχύει, και των άρθρων 8 και 9 του ν.5056/2023 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα