Πρόσκληση 7ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη 7η τακτική μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη 09η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα