Πρόσκληση 6ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση 6ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Πρόσκληση 9ης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emaίl:dίmarxos@fourni.gov.gr) η και τηλεφωνικά, την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα