Πρόσκληση 4ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η τακτική μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 , ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Πρόσκληση 9ης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emaίl:dίmarxos@fourni.gov.gr) η και τηλεφωνικά, την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα