Πρόσκληση 2ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)
συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 , ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Θέμα: Πρόσκληση στην Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs – “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

Η παρούσα ανακοίνωση προσκαλεί εταίρους και ενδιαφερόμενους στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs, με θέμα “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας