Πρόσκληση 3ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
 2. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 3. ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 4. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΔΑΜ
 5. ΣΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 6. ΓΛΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
 7. ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 8. ΜΥΤΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 9. ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 10. ΜΥΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 11. ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 12. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 3ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος την 06η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 , ημέρα
Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Θέμα: Πρόσκληση στην Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs – “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

Η παρούσα ανακοίνωση προσκαλεί εταίρους και ενδιαφερόμενους στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs, με θέμα “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας