Πρόσκληση 1ης τακτικής σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ
  2. ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
  3. ΜΥΤΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
  4. ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. ΓΛΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
  2. ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  3. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  4. ΜΥΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ


Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική μεικτή (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)
συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Καταστήματος την 06η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 , ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και άρθρου
75 παρ. 6 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», ως ισχύει, και των άρθρων 8 και 9 του
ν.5056/2023 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Θέμα: Πρόσκληση στην Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs – “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

Η παρούσα ανακοίνωση προσκαλεί εταίρους και ενδιαφερόμενους στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs, με θέμα “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας