ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ IANOΥAPIOΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε τη 26 του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ στην ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής {εγκ. 98 (8182/26.01.2024) του ΥΠΕΣ) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 67 Α παρ. 3 Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε οπό το άρθρο 7 του Ν.5056/2023.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Θέμα: Πρόσκληση στην Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs – “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”

Η παρούσα ανακοίνωση προσκαλεί εταίρους και ενδιαφερόμενους στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Έργου BCThubs, με θέμα “Η Ανάδυση του Οικοσυστήματος Ενάλιας