ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Φούρνων Κορσεών προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας 

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ξεκινά  από την Τρίτη 14/05/2024 έως και την Πέμπτη 23/05/2024

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα