Πρόσκληση 9ης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emaίl:dίmarxos@fourni.gov.gr) η και τηλεφωνικά, την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. έως και 15:00 μ.μ. σύμφωνο με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γιο τη συζήτηση και λήψη απόφασης το κάτωθι θέμα της ημερήσιος διάταξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα