Πρόσκληση 8ης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emaίl:dίmarxos@fourni.gov.gr) η και τηλεφωνικά, την Ιουνίου 27 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. έως και 15:00 μ.μ. σύμφωνο με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γιο τη συζήτηση και λήψη απόφασης το κάτωθι θέμα της ημερήσιος διάταξης

1ο ΘΕΜΑ: Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φούρνων Κορσεών για το διδακτικό έτος 2024-2025.

2ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού των Φούρνων.
Εισηγητής : Δήμαρχος κος Καρύδης Δημήτριος

3οΘΕΜΑ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φούρνων Κορσεών και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την ανάθεση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟY ΦΟΥΡΝΩΝ»
Εισηγητής : Δήμαρχος κος Καρύδης Δημήτριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Πρόσκληση 9ης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emaίl:dίmarxos@fourni.gov.gr) η και τηλεφωνικά, την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα