Πρόσκληση 7″ς έκτακτης και δια περιφοράς σύγκλησης ΔημοτικήςΕπιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς έκτακτη κατεπείγουσα Συνεδρίαση της
Δημοτικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emaίl:dίmarxos@fourni.gov.gr) η και τηλεφωνικά, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024, ημέρα και ώρα 14:30 μ.μ. έως και 15:00 μ.μ. σύμφωνο με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει γιο τη συζήτηση και λήψη απόφασης το κάτωθι θέμα της ημερήσιος διάταξης

Θέμα : Έγκριση υποβολής πρότασης οτο πρόγραμμα «Ενίσχυσης πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Ά Βαθμού με Περιαστικά Δάση» οτον άξονα προτεραιότητος 6 (Α.Π. 6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας nερομετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής εnικυνδυνότητος γιο την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σχετικά Άρθρα
Πρόσκληση 9ης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emaίl:dίmarxos@fourni.gov.gr) η και τηλεφωνικά, την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα